půjčka,splátková karta Era

Splátková karta Era

Vydavatel: Poštovní spořitelna

Splátková karta Era nabízí:
– občasnou půjčku peněz, pokud u sebe nemáte dostatek hotovosti;
– bez poplatků.

Výhody:
– velmi malé měsíční splátky, vhodné pro každého;
– možnost předčasného splacení celé dlužné částky kdykoliv a bez sankčních poplatků;
– peníze je možné vybrat ihned, v jakémkoli bankomatu nebo na přepážce České pošty;
– pro vydání karty není nutné mít vedený účet u Poštovní spořitelny;
– možnost slev na nákupy, např. na nákup pohonných hmot;
– vedení a správa úvěru je bez poplatků.

Splátková karta Era představuje jakousi malou půjčku, která zajistí rychlý přístup k penězům, prakticky odkudkoliv.
Kartou je také možno platit za nákupy v obchodech a na internetu.
Půjčovat si lze opakovaně až do výše 30 000 korun.
Era splátková karta je neembosovaná mezinárodní karta typu MasterCard.

Výše úvěrových limitů a měsíčních splátek:

Úvěrový limit/ výše měsíční splátky:
5 000 nebo 10 000 Kč/ 400 Kč
15 000 nebo 20 000 Kč/ 800 Kč
25 000 nebo 30 000 Kč/ 1 200 Kč

– měsíčně se splácí vždy stejná částka, která se odvíjí od celkové výše úvěrového limitu;
– klientovi Poštovní spořitelny se splátka strhávána inkasem z Era osobního účtu nebo Era online účtu, případně je možné složit splátku v hotovosti;
– v případě účtu u jiné banky je splátka strhávána inkasem.

Celý článek

kreditní karta,kreditní karta Era,úvěr

Kreditní karta Era

Vydavatel: Poštovní spořitelna

Kreditní karta Era nabízí:
– občasnou půjčku peněz, pokud u sebe nemáte dostatek hotovosti;
– bez úroků.

Výhody:
– bezúročné období až 55 dnů, které můžete využít i u výběru z bankomatu;
– vydání Era kreditní karty a první rok její správy je zdarma
– zdarma pojištění proti poškození, zničení nebo odcizení na zboží zakoupené Era kreditní kartou 6 měsíců od nákupu;
– zdarma prodloužená záruka o 1 rok nad rámec záruky;
– s Era kreditní kartou můžete platit u obchodníků i na internetu;
kreditní karta s úvěrovým limitem, který lze čerpat opakovaně;
– při založení běžného účtu můžete získat Era kreditní kartu s limitem až 15 000 Kč bez zbytečných formalit;
– speciální slevy, například při nákupu pohonných hmot;
kreditní karta je vybavena bezpečnostním čipem.

Splácení:
– minimální měsíční splátka činí 5% z vyčerpané výše úvěru, minimálně tedy 500 korun.

Typy Era kreditních karet:

Neembosovaná kreditní karta:
– jedná se o platební kartu MasterCard s úvěrovým limitem v rozpětí od 5 000 do 50 000 korun;
– v prvním roce je bez poplatků;
– číslo karty, jméno držitele karty a platnost karty jsou na neembosovaných kartách pouze vytištěny, karta má celkově hladký povrch.

Embosovaná kreditní karta:
– jedná se o platební kartu MasterCard s úvěrovým limitem od 5 000 do 250 000 korun;
– číslo karty, jméno držitele karty a platnost karty jsou na embosovaných kartách zaznamenány reliéfem (vystouplým písmem).

Celý článek

charge karta,kreditní karta,platební karta,revolvingový úvěr,úvěr

Kreditní karta

V případě kreditní karty jde o platební kartu, která je spojená s revolvingovým úvěrem – držitel karty může postupně splácet úvěr a zároveň z něho dále čerpat.
Někdy se jako kreditní karta označuje tzv. „charge karta„, u níž je potřeba úvěr nejprve celý splatit do určité doby a teprve potom je možné znovu čerpat hotovost.
Také se můžeme setkat s označením „kreditní karty“ pro všechny typy platebních karet bez ohledu na jejich systém.

Kreditní karty jsou vydávány především bankami, ale i dalšími finančními institucemi.

Mezi nejvýznamnější univerzální platební systémy spojené s kreditními kartami patří Visa, Master Card, American Express a Diners Club. Všechny tyto společnosti zajišťují fungování karet po celém světě, takže kartu vydanou libovolnou bankou a nesoucí označení jedné z uvedených organizací lze používat v kterékoliv prodejně na zemi označené stejným logem jako platební karta.

Kreditní karta usnadňuje svému držiteli placení a umožňuje se obejít bez hotovosti, eliminuje směnu valut, což je výhodné při platbách v zahraničí.

O vydání kreditní karty je potřeba požádat v bance nebo jiné finanční instituci, která kreditní karty vydává. Stejně jako v případě jiných úvěrů banka podrobí žadatele tzv. credit scoringu – tzn. zjistí si údaje o jeho současné majetkové situaci a vyhodnotí rizika nesplácení úvěru.
Kreditní karty, vzhledem ke svým nízkým úvěrovým limitům, patří k nejsnáze dosažitelným úvěrům a proto jsou vhodné i pro klienty s nižším příjmem nebo bez úvěrové historie.
Pakliže je klient shledán vhodným pro poskytnutí úvěru, nabídne mu banka kreditní kartu a následně s ním uzavře smlouvu, kreditní karta je vyrobena a klientovy dodána.
Při pořizování karty je potřeba věnovat pozornost podmínkám a vlastnostem karty, zejména s jakou karetní asociací je spojena – nejčastěji se nabízí VISA nebo MasterCard, jaký má karta úvěrový limit a jaké poplatky jsou s jejím provozem stanoveny. Důležitá jsou i různá pojištění a věrnostní slevy ve vybraných obchodech.

Kreditní karty slouží především pro nákupy zboží a služeb v provozovnách obchodníků i na internetu. Karty představují zjednodušení placení pro majitele i obchodníka. Obchodníkům navíc značně šetří náklady spojené s držením hotovosti v pokladnách. Znatelnou výhodou jsou karty v zahraničí, kdy odpadá nákup a držení valut.

V následujících článcích se budeme věnovat jednotlivým kreditním kartám od různých finančních společností.

Celý článek

cenné papíry,ČNB,finanční trh,krátkodobé cenné papíry,krátkodobé úvěry,krátkodobé vládní obligace,peněžní trh,úvěry

Základní nástroje peněžního trhu

Peněžní trh je označením části finančních trhů, která slouží k získávání krátkodobých úvěrů a na které se obchoduje s finančními instrumenty se splatností do jednoho roku. Typickými cennými papíry obchodovatelnými na tomto trhu jsou státní pokladniční poukázky. ČNB provádí v rámci tohoto trhu tzv. repo operace.

Krátkodobé úvěry

Krátkodobé úvěry tvoří obchodní úvěryúvěry mezi obchodními partnery a finanční úvěry od banky, jimiž jsou úvěry: eskontní, avalový, akceptační, negociační, faktoringový, lombardní, ramboursní, kontokorentní, dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso a provozní leasing.

Krátkodobé cenné papíry

Mezi krátkodobé cenné papíry patří:

  • směnka
  • šek
  • krátkodobé vládní obligace

krátkodobé vládní obligace
krátkodobé cenné papíry místních orgánů státní moci a správy (obce, města)
– pokladniční poukázky vlády, které emituje vláda za účelem pokrytí rozpočtového schodku, tento cenný papír je považován za velmi kvalitní, s nulovým rizikem (emitentem je ČNB) a vyznačující se vysokou likviditou v rozsahu 3 – 6 měsíců.

  • krátkodobé podnikatelské cenné papíry

– bankovní obligace, které představují cenné papíry banky, tzv. depozitní certifikáty, u kterých je úrok vyplácen většinou deklusivně, což znamená, že klient zaplatí nižší částku než je nominální hodnota a v den splatnosti banka vyplatí nominální hodnotu;
– kontrakty, to jsou specifické cenné papíry, jimiž se zprostředkovávají termínované obchody;
– forwards, jedná se o cenné papíry zosobňující slib a povinnost prodat nebo koupit jisté množství zboží, měny, cenných papírů nebo deviz v určeném budoucím termínu za předem stanovenou cenu, přičemž hlavním motivem investic do forwards je ochrana proti výkyvům v cenách;
– opce, jsou produktem velice podobným forwards, s tím rozdílem, že představují pouze slib, ne povinnost prodat či koupit určité zboží, měnu a devizy.

Celý článek

banka,centrální banka,ČNB,mezibankovní trh,peněžní trh,trh krátkodobých peněz a úvěrů

Peněžní trh

Peněžní trh není situován na určité místo, nýbrž jedná se o sít bankovních ústavů, makléřů, kupců, prodejců a zprostředkovatelů.

Mezibankovní trh

Z hlediska objemu operací zaujímá nejvýznamnější místo peněžního trhu mezibankovní trh. Jedná se o trh mezi bankami, včetně ČNB, a ostatními bankami. Dochází zde ke každodennímu přesouvání likvidních prostředků, za účelem dosažení potřebné likvidity a dostatečné výše zásob finanční hotovosti, na straně jedné a snížení celkové likvidity při využití přebytečných zásob peněz, na straně druhé.

Trh krátkodobých peněz a úvěrů

Peněžní trh zabezpečuje obchod s aktivy, která se v peněžní podobě uvolnila na dobu kratší než jeden rok. Proto říkáme, že se jedná o trh krátkodobých peněz a úvěrů.

Tento trh nese následující charakteristiky:
– nízká rizika,
– nízké úroky,
– vysoká likvidita.

Funkce peněžního trhu:

Peněžní trh umožňuje:
– přerozdělení (redistribuci) dočasně volného krátkodobého kapitálu, které je vysoce efektivním procesem a není možné jej ničím nahradit;
centrální bance pružně regulovat množství peněz v ekonomice;
– určení ceny krátkodobého kapitálu, přičemž cena je peněžním vyjádřením směnné hodnoty zboží;
– určení krátkodobé úrokové míry;
– emitentům cenných papírů získání dostatečného množství kapitálu;
– být efektivním nástrojem regulace aktivity státu.

Celý článek

Náš tým

Náš tým pro Vás sleduje nepřehledný trh kde se obejvují stále nové půjčky, úvěry a finanční produkty. Přináší Vám cenné informace a tipy jak vybrat tu spávnou půjčku a jak s ní zacházezt.

Náš cíl

Pomoci Vám zorientovat se v nabídce půjček a doporučit Vám ty nejlepší, to je náš cíl. Uvítáme vaše požadavky, připomínky a žádosti o radu. Jsme tu pro Vás.

Expansia 2005 – 2020