konsolidace půjček,kontokorent,kreditní karta,úvěr

Konsolidace účtu podnikatelů

Konsolidace půjček (úvěrů) umožňuje podnikatelům nebo firmám sloučit všechny jejih úvěry, kreditní karty a kontokorenty do jediného s měsíční splátkou. Cílem konsolidace je snížit zátěž spojenou se splácením několika půjček najednou a zpřehlednit finanční situaci.
Konsolidace půjček dokáže sloučit i úvěry firmy, které má u různých peněžních ústavů a finančních společností pod jeden jediný u vybrané banky.

V případě nezajištěné konsolidace půjček banky poskytují i refinancování úvěrů.
Podnikatelům, kteří vlastní nemovitost, banka nabídne zajištěnou konsolidaci půjček, prostřednictvím které mohou refinancovat své hypotéky, spotřebitelské půjčky a úvěry čerpané prostřednictvím kreditních karet a splátkových karet nebo kontokorenty a prodloužit si dobu splatnosti.

Konsolidace půjček tedy není určena pouze podnikatelům, kteří se dostali do tísnivé platební situace, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale i všem firmám, které uvažují ekonomicky efektivně a nechtějí zbytečně splácet víc, než musí. Jeden úvěr má jednu splátku, jednu úrokovou sazbu, jedny poplatky a jedno datum splatnosti, přičemž novou a delší dobou splatnosti může podnikatel výrazně snížit své měsíční splátky. To vše s sebou nese úspory času i peněz.
Kromě toho se nabízí konsolidace půjček jako vhodná volba v případě, že má firma již mnoho úvěrů, které sice vzorně splácí, ale další možnost úvěru už od finančních ústavů nemůže dostat, protože se nevejde do příslušného koeficientu zadlužení. A právě díky sloučení původních několika půjček, včetně kontokorentů a kreditních karet, do jednoho spláceného úvěru jim dokáže snížit měsíční splátku, což jim otevírá prostor pro získání dalších volných finančních prostředků.

Konsolidace půjček jako výhodné řešení:

– s nabídkou na sloučení neomezeného množství půjček;
– s možností konsolidovat i úvěry stavebních spořitelen, hypoték a dalších zajištěných půjček;
– až do 300 tisíc korun bez nutnosti přítomnosti ručitele;
– bez zástav;
– se službou: vyřízení splacení všech půjček u jiných finančních společností zdarma;
– nabízející po sloučení splácení pouze jednoho úvěru s nižší měsíční splátkou;
– s dobou splácení, dle vlastního výběru;
– s možností volby data pravidelné měsíční splátky;
– s možností pojištění úvěru;
– s nabídkou kdykoli předčasně úvěr splatit částečně nebo v plné výši.

Celý článek

finanční nezávislost,finanční poradenství pro firmy,pasivní příjmy

Finanční poradenství pro podnikatele

Banky se snaží vyjít maximálně vstříc i začínajícím firmám a podnikatelům, proto nabízí i své speciálně školené finanční poradce. Finanční poradci vyhotoví, podle konkrétního zadání, projekt s cílem dosažení finanční nezávislosti a ochrany bohatství svých klientů.

  • V rámci komplexního finančního poradenství pro podnikatele můžou začínajícím podnikatelům, ale i již zavedeným firmám, nadefinovat:

– vhodné uvažování o firmě jako klíčovém nástroji k dosažení osobní finanční nezávislosti;
– jak velké finanční zajištění firma svému majiteli poskytuje;
– definici dobrého a špatného firemního dluhu a jak s těmito pojmy pracovat k dosažení firemních i osobních cílů;
– kolik prostředků z výnosů firmy investovat, aby bylo dosaženo v realistickém časovém horizontu ekonomické nezávislosti a nebyla ohrožena likvidita, stabilita a rozvoj firmy;
– způsob propojení firemního a osobního řešení, při zachování cíle dosažení finanční nezávislosti a ochrany bohatství, které si firma již vybudovala.

  • Finanční poradenství pro podnikatele poradí také jak dosáhnout se svojí firmou finanční nezávislosti:

Finanční nezávislost představuje okamžik, od kterého si může podnikatel dovolit žít z renty – pasivních příjmů, která plyne z majetku jeho firmy, aniž by byl závislý na příjmu ze své podnikatelské činnosti. Od této chvíle již podnikatel nemusí podnikat.

Možnost budování pasivních příjmů:

  • výnosy z termínovaných vkladů
  • výnos z Asset Managementu
  • doživotní penze z penzijního připojištění
  • dividendy z OPF
  • výnos z dluhopisů
  • nájemné plynoucí z nemovitostí
  • ostatní pasivní příjmy (např. dědictví, patent, know-how)

Celý článek

finance,firemní účet,soukromé finance,veřejné finance

Firemní finance a konta

Finance představují peněžní vztahy, jejichž prostřednictvím se uskutečňuje tvorba a použití peněžních fondů – peněžního kapitálu. Nejedná se tedy o konkrétní peněžní prostředky.

Finance dělíme do tří skupin na:
veřejné finance,
soukromé finance,
– finance domácností.

Veřejné finance

Veřejné finance jsou kategorií bankovnictví, které zahrnují ještě další podskupiny, jako jsou:
finance státních institucí,
finance státu (státní rozpočet, finance státních podniků, organizací, úřadů a státních orgánů),
finance místní (finance obcí, okresů, rozpočty samosprávných celků, aj.),
– ústřední fondy (fondy sociálního pojištění, nemocenské pojištění a další).

Soukromé finance

Soukromé finance zahrnují:
finance firem soukromého sektoru,
finance obchodních bank,
finance pojišťoven.

Firemní účet

Součástí bankovních služeb jsou i speciální finanční služby určené podnikatelům a menším podnikům se sídlem nebo místem podnikání v České republice. Tyto speciální produkty jsou určené k pokrytí potřeb podnikatelů v oblasti bankovních a finančních služeb.

Firemní účty nabízí například:

– zdarma založení hlavního korunového účtu;
– zdarma založení a vedení libovolného množství vedlejších účtů v korunách i cizích měnách (dle nabídky konkrétní banky);
– zdarma příchozí zahraniční platby;
– zdarma ke každé kartě větší množství výběrů z bankomatů měsíčně;
– větší množství elektronických tuzemských platebních operací měsíčně zdarma, včetně trvalých příkazů;
– větší množství plateb měsíčně zdarma;
– výpis z účtu v elektronické podobně, kde si klient může zvolit frekvence zasílání měsíční, týdenní nebo po pohybu;
– mezinárodní platební karty;
– termínované vklady včetně revolvingových;
– konsolidace účtů (sloučení stávajících účtů do jednoho).

Celý článek

Náš tým

Náš tým pro Vás sleduje nepřehledný trh kde se obejvují stále nové půjčky, úvěry a finanční produkty. Přináší Vám cenné informace a tipy jak vybrat tu spávnou půjčku a jak s ní zacházezt.

Náš cíl

Pomoci Vám zorientovat se v nabídce půjček a doporučit Vám ty nejlepší, to je náš cíl. Uvítáme vaše požadavky, připomínky a žádosti o radu. Jsme tu pro Vás.

Expansia 2005 – 2020