Příspěvky označeny ‘bankovní účet’

bankovní účet,běžný účet

Bankovní účet

Bankovní účet představuje finanční účet vedený u jakékoliv banky, který zaznamenává finanční transakce mezi klientem a bankou.
Bankovní účty mohou mít bud kladný zůstatek (debetní) nebo záporný zůstatek (kreditní).
Účty otevřené za účelem vkladů označujeme jako depozitní účty a účty vedené za účelem půjček nazýváme úvěrovými účty.

Základní zákonné ustanovení, týkající se smlouvy o běžném účtu popisuje Občanský zákoník, část III. Obchodní závazkové vztahy, Hlava II. , Díl XXIII. Smlouva o běžném účtu, ust. § 708 – 715a.
Závazkový vztah vzniklý z této smlouvy je podle ust. § 261, odst. 3, písm. d), obchodním závazkovým vztahem a řídí se obchodním zákoníkem bez ohledu na povahu účastníků, ať už je klientem fyzická nebo právnická osoba. Jedná se o tzv. absolutní obchod. Ustanovení občanského zákoníku lze použít pouze v případě, že určitou otázku nelze řešit podle ustanovení obchodního zákoníku (§ 1, odst. 2, Obchodního zákoníku) nebo pokud tak u nepodnikatelů obchodní zákoník stanoví (§ 262, odst. 4, Obchodního zákoníku).

Vklady na běžných účtech patří mezi netermínované, splatné kdykoliv bez výpovědní lhůty. V závislosti na tom je stanovená úroková sazba na těchto účtech velmi nízká, proto tento typ účtů není vhodný ke zhodnocení vkladů.

Bankovní podmínky

Bývají součástí smlouvy o běžném účtu. Bývají také označovány jako obchodní podmínky nebo všeobecné podmínky. K tomu, aby se jejich obsah stal součástí smlouvy o běžném účtu, nestačí pouze odkaz ve smlouvě, ale musí být stranám uzavírajícím smlouvu známé, nebo musí být ke smlouvě připojeny. Banky jsou povinny svoje obchodní podmínky ve svých provozovnách písemnou formou zveřejňovat a informovat tak v českém jazyce o podmínkách bankovních obchodů a služeb. Pokud dojde ke změně obchodních podmínek, které upravují práva a povinnosti smluvních stran, ze strany banky, dochází tím i ke změně obsahu smlouvy a je pro ni nutný souhlas majitele účtu. Ustanovení ve smlouvě, které by umožňovalo jednostrannou změnu obchodních podmínek závislou jen na vůli banky, by bylo relativně neplatné.

Celý článek

Náš tým

Náš tým pro Vás sleduje nepřehledný trh kde se obejvují stále nové půjčky, úvěry a finanční produkty. Přináší Vám cenné informace a tipy jak vybrat tu spávnou půjčku a jak s ní zacházezt.

Náš cíl

Pomoci Vám zorientovat se v nabídce půjček a doporučit Vám ty nejlepší, to je náš cíl. Uvítáme vaše požadavky, připomínky a žádosti o radu. Jsme tu pro Vás.

Expansia 2005 – 2020