Příspěvky označeny ‘dlužníci’

dlužníci,finanční trh,věřitelé

Finanční trh

Trh je místo, kde se setkává nabídka s poptávkou po různých produktech, nabízených tržními subjekty. Národní hospodářství je tvořeno mnoha subjekty vytvářející vzájemně mezi sebou tržní vazby a vztahy.

Finanční trh je pak souhrnem nástrojů, postupů a institucí, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních prostředků od těch, kteří je vlastní, k těm, kteří jimi chtějí disponovat.
Zabezpečuje také přísun a rozdělování uvolněných finančních prostředků na základě nabídky a poptávky mezi jednotlivými subjekty finančního trhu – domácnostmi, firmami, veřejného sektoru, zahraničních subjektů.
Finanční trh, jako instituce, realizuje a zprostředkovává prodej a koupi domácího i zahraničního krátkodobého i dlouhodobého kapitálu.

  • Skupiny ekonomických subjektů finančního trhu podle zájmů:

Věřitelé

Věřitelé jsou majitelé naspořených volných finančních prostředků. Z hlediska finančního trhu se jedná o subjekty představující minimální rizika, maximální likviditu a zaručující maximální výnos.

Dlužníci

Dlužníci, narozdíl od věřitelů, mají nedostatek finančních prostředků a požadují minimální výši úroků a dividend, při maximálním době splatnosti půjčky.

  • Členění finančního trhu

Finanční trh členíme podle předmětu obchodu do následujících kategorií:

  • peněžní trh

– diskontní trh
– trh depozitních certifikátů

  •   kapitálový trh

– trh obligací (státní, komunální, obligace společností)
– trh akcií
– trh hypoték

  •   devizový trh
  • trh drahých kovů

Celý článek

Náš tým

Náš tým pro Vás sleduje nepřehledný trh kde se obejvují stále nové půjčky, úvěry a finanční produkty. Přináší Vám cenné informace a tipy jak vybrat tu spávnou půjčku a jak s ní zacházezt.

Náš cíl

Pomoci Vám zorientovat se v nabídce půjček a doporučit Vám ty nejlepší, to je náš cíl. Uvítáme vaše požadavky, připomínky a žádosti o radu. Jsme tu pro Vás.

Expansia 2005 – 2020