Příspěvky označeny ‘centrální banka’

banka,centrální banka,ČNB,mezibankovní trh,peněžní trh,trh krátkodobých peněz a úvěrů

Peněžní trh

Peněžní trh není situován na určité místo, nýbrž jedná se o sít bankovních ústavů, makléřů, kupců, prodejců a zprostředkovatelů.

Mezibankovní trh

Z hlediska objemu operací zaujímá nejvýznamnější místo peněžního trhu mezibankovní trh. Jedná se o trh mezi bankami, včetně ČNB, a ostatními bankami. Dochází zde ke každodennímu přesouvání likvidních prostředků, za účelem dosažení potřebné likvidity a dostatečné výše zásob finanční hotovosti, na straně jedné a snížení celkové likvidity při využití přebytečných zásob peněz, na straně druhé.

Trh krátkodobých peněz a úvěrů

Peněžní trh zabezpečuje obchod s aktivy, která se v peněžní podobě uvolnila na dobu kratší než jeden rok. Proto říkáme, že se jedná o trh krátkodobých peněz a úvěrů.

Tento trh nese následující charakteristiky:
– nízká rizika,
– nízké úroky,
– vysoká likvidita.

Funkce peněžního trhu:

Peněžní trh umožňuje:
– přerozdělení (redistribuci) dočasně volného krátkodobého kapitálu, které je vysoce efektivním procesem a není možné jej ničím nahradit;
centrální bance pružně regulovat množství peněz v ekonomice;
– určení ceny krátkodobého kapitálu, přičemž cena je peněžním vyjádřením směnné hodnoty zboží;
– určení krátkodobé úrokové míry;
– emitentům cenných papírů získání dostatečného množství kapitálu;
– být efektivním nástrojem regulace aktivity státu.

Celý článek

bankovní rada,centrální banka,ČNB

Česká národní banka

Česká národní banka (ČNB) je centrální bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Je řízena Ústavou České republiky a její činnost vymezuje zákon č. 6/1993 Sb. o České národní bance. Hospodaří samostatně s majetkem, který jí byl svěřen státem. Do její činnosti lze zasahovat pouze v rozsahu vymezeným zákonem.

Bankovní rada 

Nejvyšším řídícím orgánem ČNB je bankovní rada, kterou tvoří:
– guvernér,
– dva víceguvernéři,
– čtyři členové bankovní rady.

Hlavní úloha

Dle článku 98 Ústavy ČR a zákona č. 6/1993 Sb o ČNB, je hlavním cílem ČNB péče o cenovou stabilitu, její dosažení a udržení, tedy vytvoření a udržování nízkoinflačního prostředí v české ekonomice. Proto je nutné, aby byla centrální banka nezávislá.

ČNB dále podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády, pokud tento vedlejší cíl není v rozporu s výše uvedenou hlavní úlohou.

Funkce ČNB

V souladu se svým hlavním cílem ČNB:
– určuje měnovou politiku;
– vydává bankovky a mince;
– řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank;
– vykonává dohled nad bankovním sektorem:
– kapitálovým trhem,
– pojišťovnictvím,
– penzijním připojištěním,
– družstevními záložnami,
– institucemi elektronických peněz,
– devizový dohled.

Jako centrální banka poskytuje následující služby:

– poskytuje bankovní služby pro stát a veřejný sektor;
– vede účty následujícím organizacím napojeným na státní rozpočet:
– finanční úřady,
– celní úřady,
– Česká správa sociálního zabezpečení,
– úřady práce,
– příspěvkové organizace,
– státní fondy,
– účty napojené na rozpočet Evropských společenství, a dalším.

Na základě pověření Ministerstva financí provádí operace spojené se státními cennými papíry.

Hlavní sídlo ČNB se nachází v Praze. Mimo hlavní sídlo má ČNB ještě sedm poboček po celé ČR – v Praze, Ústí nad Labem, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a v Ostravě.

Celý článek

Náš tým

Náš tým pro Vás sleduje nepřehledný trh kde se obejvují stále nové půjčky, úvěry a finanční produkty. Přináší Vám cenné informace a tipy jak vybrat tu spávnou půjčku a jak s ní zacházezt.

Náš cíl

Pomoci Vám zorientovat se v nabídce půjček a doporučit Vám ty nejlepší, to je náš cíl. Uvítáme vaše požadavky, připomínky a žádosti o radu. Jsme tu pro Vás.

Expansia 2005 – 2020