Půjčky a úvěryPůjčky a úvěry jsou formou dočasného postoupení finančních prostředků věřiteli, na principu návratnosti, dlužníkům, kteří za tyto půjčky
po uplynutí nebo v průběhu doby splatnosti platí úroky. Půjčky mohou mít různé formy a mohou být poskytovány za rozdílných podmínek.
Úroky v podstatě určují cenu půjčky a liší se především podle typu půjčky, délky splácení a dalších faktorů.

Půjčky zajištěné vs. půjčky nezajištěné

Půjčky můžeme rozdělit na zajištěné a nezajištěné.
Zajištěné půjčky znamenají pro poskytovatele větší jistotu, že v případě problému s dlužníkem vymůže půjčené finance zpět – tyto půjčky jsou proto poskytovány na nižší úrok.

Poskytovatel si nechává prověřit bonitu klienta a stanovuje půjčkám limity. U některých půjček klient ručí majetkem tzv. akcesorické zajištění u jiných
třeba směnkou.

Naleznete zde půjčky především nezajištěné se všemi výhodami půjček jiných typů.


Kreditní karty

Půjčky

Kreditní karty jsou bezhotovostním úvěrovým produktem, při nákupu na kreditní kartu její držitel čerpá půjčku. Tato bývá pro prvních 50 dní bezůročná (za výběry z bankomatů se však úroky platí okamžitě). Tyto půjčky může následně klient splatit jednorázově (do cca 50 dnů bez dalších nákladů) nebo formou zvolených splátek.

Nejvíce známé jsou karetní asociace Diners Club, Visa, MasterCard, American Express, JCB.

Kreditní karty bývají vemi často zaměňovány s kartami debetními, které slouží pouze pro čerpání vlastních prostředků z osobního účtu.

Třetím typem karet jsou takzvané charge karty, které jsou podobné kartám kreditním, nicméně úvěr / půjčku, kterou klient načerpá, nelze rozložit do splátek jako právě u kreditní karty.

Více o jednotlivých typech karet se dočtete v sekci našeho portálu věnované platebním kartám.

Hypotéky – hypoteční úvěry

Hypotéka neboli hypoteční úvěr či půjčka je zajištěnou formou půjčky. Hypotéky jsou zajištěny takzvaným zástavním právem k nemovitosti. Takto půjčené peníze však nemusí být použity pouze na nákup nemovitosti, ale lze zatavit i nemovitost již vlastněnou za účelem získání vyšší půjčky, která by nezajištěná nebyla poskytnuta – jedná se o tzv. americkou hypotéku. Americká hypotéka běžně bývá poskytována do výše 50% odhadní ceny nemovitosti.

Více o hypotékách se dočtete v samostatné sekci článků, kde pro Vás připravujeme stále aktuální informace nejen ze světa hypoték.

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet půjčku či půjčky je velmi dobrý produkt, který naleznete v mnoha variantách prakticky ve všech pojišťovnách i u poskytovatelů půjček.
Často se však jedná pouze o rizikové životní pojištění (pro případ úmrtí) a kapitálové nebo životní pojištění (pro případ úmrtí či dožití se spořením). Vhodné je však především pojištění pro případ dlouhodobé nemoci či ztráty zaměstnání.

Pojistit lze především tyto půjčky:

  • spotřebitelský úvěr,.
  • osobní půjčku
  • hypoteční úvěr,
  • finanční leasing,,
  • splátkový prodej,
  • revolvingový úvěr spojený s kreditní kartou,
  • úvěr ze stavebního spoření

Druhy pojištění

Pojištění pracovní neschopnosti je vhodné hlavně pro podnikatele – OSVČ, kteří si neplatí nemocenské pojištění a pracovní neschopnost při úrazu nebo nemoci by jim ztížila splácení půjčky. Díky tomuto pojištění, za ně pojišťovna přebírá úhradu měsíčních splátek nebo vyplácí denní dávku ve stanovené výši. Většinou však až po smluvené lhůtě, např. po 30 či 60 dnech trvání pracovní neschopnosti.

Pojištění ztráty zaměstnání pak lze doporučit občanům v zaměstnaneckém poměru. Pojišťovna přebírá úhradu měsíčních splátek půjčky pokud dojde k propuštění. V tomto případě zpravidla pojišťovny plní po 2 měsících. Dojde-li však ke ztrátě zaměstnání do 90 dnů od počátku pojištění (resp. od podpisu úvěrové smlouvy) není toto považováno za pojistnou událost .

Sjednáte-li si pojistku rovnou s půjčkou, máte možnost získat celý balíček pojistek, například pojištění dlouhodobé nemoci, ztráty zaměstnání, invalidity a úmrtí.
U spotřebitelských půjček se pojištění sjednává na dobu trvání úvěru a výše pojistného plnění souhlasí s měsíční splátkou půjčky. Pojistné je pak přičteno k jednotlivým splátkám půjčky. Pojištění u kreditní karty má jiný princip: jeho výše je procentem z úvěrového limitu a pojištění se hradí jednorázově jedenkrát za rok.
Pojištění nebývá podmínkou k uzavření smlouvy o půjčce (úvěrové smlouvy). Pojištění si samozřejmě můžete sjednat odděleně od půjčky přímo v pojišťovně, pokud je tato poskytovatelem půjčky akceptována.

Náš tým

Náš tým pro Vás sleduje nepřehledný trh kde se obejvují stále nové půjčky, úvěry a finanční produkty. Přináší Vám cenné informace a tipy jak vybrat tu spávnou půjčku a jak s ní zacházezt.

Náš cíl

Pomoci Vám zorientovat se v nabídce půjček a doporučit Vám ty nejlepší, to je náš cíl. Uvítáme vaše požadavky, připomínky a žádosti o radu. Jsme tu pro Vás.

Expansia 2005 – 2020