Příspěvky označeny ‘fond pojištění vkladů’

fond pojištění vkladů

Fond pojištění vkladů

I přes nejlepší dohled a nejefektivnější bankovní regulace není možné zabránit případnému krachu každé banky. Fond pojištění vkladů má zmírnit a minimalizovat ztrátu, při možném krachu banky, především drobné klientele bank.
Fond pojištění vkladů je zřízen na základě zákona č. 156/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb, obchodní zákoník a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání.

Fond pojištění vkladů má dvě hlavní funkce:
– preventivní pro banky (snižuje riziko panických výběrů vkladů z bank veřejností, jestliže se rozšíří negativní zpráva o její finanční situaci);
– sanační pro vkladatele.

Fond pojištění vkladů je finanční rezervou vytvořenou z příspěvků bank a poboček zahraničních bank, které jsou použity pro výplatu vkladů v případě krachu, z důvodu nesolventnosti, některého z bankovních domů či finančních společností.

Pojištěny ze zákona jsou:
– všechny neanonymní vklady fyzických i právnických osob, vedené v korunách i cizí měně včetně úroků,
– vklady u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen.

Pojištěny nejsou:
– vklady bank, poboček zahraničních bank a finančních institucí (vklady u těchto finančních institucí jsou pojištěny v systému pojištění vkladů v zemi původu);
– pohledávky z podřízených vkladů.

Výše náhrady je vypočítána z celkového objemu pojištěných vkladů každého vkladatele u dotčené banky, ve výši 100% tohoto objemu, maximálně však do výše ekvivalentu 100 tisíc EUR pro jednoho vkladatele u jedné banky.
Na náhradu nemají nárok osoby uvedené v zákoně o bankách.

Pobočky zahraničních bank nejsou povinny účastnit se systému pojištění pohledávek z vkladů, pokud svůj záměr oznámí ČNB a současně prokáží, že systém pojištění pohledávek z vkladů, na kterém jsou účastny, zaručuje oprávněným osobám nejméně stejný stupeň ochrany, jaký je požadován právem Evropských společenství.

Celý článek

Náš tým

Náš tým pro Vás sleduje nepřehledný trh kde se obejvují stále nové půjčky, úvěry a finanční produkty. Přináší Vám cenné informace a tipy jak vybrat tu spávnou půjčku a jak s ní zacházezt.

Náš cíl

Pomoci Vám zorientovat se v nabídce půjček a doporučit Vám ty nejlepší, to je náš cíl. Uvítáme vaše požadavky, připomínky a žádosti o radu. Jsme tu pro Vás.

Expansia 2005 – 2020