Fond pojištění vkladů

I přes nejlepší dohled a nejefektivnější bankovní regulace není možné zabránit případnému krachu každé banky. Fond pojištění vkladů má zmírnit a minimalizovat ztrátu, při možném krachu banky, především drobné klientele bank.
Fond pojištění vkladů je zřízen na základě zákona č. 156/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb, obchodní zákoník a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání.

Fond pojištění vkladů má dvě hlavní funkce:
– preventivní pro banky (snižuje riziko panických výběrů vkladů z bank veřejností, jestliže se rozšíří negativní zpráva o její finanční situaci);
– sanační pro vkladatele.

Fond pojištění vkladů je finanční rezervou vytvořenou z příspěvků bank a poboček zahraničních bank, které jsou použity pro výplatu vkladů v případě krachu, z důvodu nesolventnosti, některého z bankovních domů či finančních společností.

Pojištěny ze zákona jsou:
– všechny neanonymní vklady fyzických i právnických osob, vedené v korunách i cizí měně včetně úroků,
– vklady u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen.

Pojištěny nejsou:
– vklady bank, poboček zahraničních bank a finančních institucí (vklady u těchto finančních institucí jsou pojištěny v systému pojištění vkladů v zemi původu);
– pohledávky z podřízených vkladů.

Výše náhrady je vypočítána z celkového objemu pojištěných vkladů každého vkladatele u dotčené banky, ve výši 100% tohoto objemu, maximálně však do výše ekvivalentu 100 tisíc EUR pro jednoho vkladatele u jedné banky.
Na náhradu nemají nárok osoby uvedené v zákoně o bankách.

Pobočky zahraničních bank nejsou povinny účastnit se systému pojištění pohledávek z vkladů, pokud svůj záměr oznámí ČNB a současně prokáží, že systém pojištění pohledávek z vkladů, na kterém jsou účastny, zaručuje oprávněným osobám nejméně stejný stupeň ochrany, jaký je požadován právem Evropských společenství.

Štítky:

Trackback from your site.

Náš tým

Náš tým pro Vás sleduje nepřehledný trh kde se obejvují stále nové půjčky, úvěry a finanční produkty. Přináší Vám cenné informace a tipy jak vybrat tu spávnou půjčku a jak s ní zacházezt.

Náš cíl

Pomoci Vám zorientovat se v nabídce půjček a doporučit Vám ty nejlepší, to je náš cíl. Uvítáme vaše požadavky, připomínky a žádosti o radu. Jsme tu pro Vás.

Expansia 2005 – 2020